จำนวนผู้เข้าชม : 57


มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

Chiang Mai Rajabhat University Maehongson Campus


236 หมู่ 3 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่อ่องสอน 58000

053-885-480

053-885-481

msn.campus@cmru.ac.th